Regulamin dla influencera

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pierre René Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 7, 76-270 Ustka

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji czynności prowadzących do nawiązania umowy barterowej, wysyłki do Klienta  nabytych produktów, jak również późniejszej ewentualnej reklamacji. Zebrane dane mogą być przetwarzane w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, do celów podatkowych oraz zapewnienia najwyższej jakości oferowanych usług.
Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest umowa barterowa.
Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się Administratora z umowy, tj. dostarczenia produktów do Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń.
Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych umożliwia przekazywanie Pani / Panu informacji o ofertach, promocjach i usługach oferowanych przez  Pierre René Sp. z o. o.
Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest Pani / Pana zgoda., która może zostać  wycofana w dowolnym momencie.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Pierre René Sp. z o. o. może przekazywać dane osobowe niżej wymienionym kategoriom podmiotów:
- firmom świadczącym usługi serwisu oraz wsparcia systemów informatycznych, w tym hostingu stron internetowych
- firmom kurierskim i transportowym w celach dostawy zamówionych produktów,
- firmom prawniczym w przypadku doradztwa prawnego i reprezentowania interesów
Pierre René Sp. z o. o. w przypadku procesu
- firmom świadczącym usługi marketingowe w przypadku wyrażenia zgody do celów marketingowych

Posiada Pani / Pan prawo do zmiany przetwarzanych danych a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

 Pierre René Sp. z o. o. nie przekazuje przetwarzanych danych poza obszar EOG.

Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Pierre René Sp. z o. o. w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody podejmuje zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, które zostały pozyskane w związku ze świadczeniem usług, w tym dokonuje profilowania.