43/2017 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 12/EX/2017